Logo der FF Döllwang

Dorflitaneien von Döllwang

Aus alter Überlieferung sind folgende Litaneien bekannt:

1. Litanei

Da Bena hot a fette Henna

sagt da "Kramer", de mäi ma fanga

sagt da "Schmiebauer", de mäi ma o'haua

sagt da "Beim", de wenn ma scho hein

sagt da "Schwoiä", de legt a kou Oia

sagt da "Groud", de frisst niad amol a Broud

sagt da "Werner", de werd ja immer kleaner

sagt da "Wirtsma", an derer is nix mer dro

sagt da "Schaffa", o leid se's doch wida laffa

2. Litanei

Da Bena hot a fette Henna

dou sagt da "Schmiebauer", dei kunnt ma o'hau

sagt da "Beim", wenn mas naou scho hein

meis mas halt fanga, sagt da "Kramer"

nou sagt da "Wirtsma", dou is ja nix dra

sagt da "Werna", dei hot a blouß Bouna

dou sagt da "Schwoia", dei legt a koi Oia

dou sagt da "Groud", gema era a Broud

dou sagt da "Ries", i hol an Spieß

nou is hie, sagt da "Schmie"

Dou sagt da "Großhauser", dei is in der Mauser

dou hint is naus, sagt da "Kraus"

dei Feiß wern alwei kirzer, sagt da "Pirzer"

I treib's eich eina, sagt da "Schreiner"

dei lafft allerweil schneller, sagt da "Zeller"

eiz kinnts naouchi schaua, sagt da "Koulbauer"

nou lou mas halt wieder lafa, sagt da "Schaffa"